Twój partner w pracy z cudzoziemcami

Podstawową misją firmy jest kompleksowa obsługa z zakresu prawa, tłumaczeń i nauki języka dla cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celach zarobkowych, bądź też z zamiarem przeniesienia swego centrum interesów życiowych właśnie na obszar Polski. Kompleksowość działalności Naszej firmy przejawia się będzie w całościowym rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykają się imigranci w ich początkowym okresie pobytu w Polsce. Wspomniane wyżej trudności wynikają głównie z różnorodności polskiego i ich rodzinnego sytemu prawnego oraz w barier językowych.

O NAS

Jako firma pomagamy przedsiębiorcom w zaopiekowaniu się ich pracownikami zza granicy. Pomagamy cudzoziemcom w aklimatyzacji w nowym środowisku życia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przeniesienie części bądź nierzadko wszystkich swoich interesów życiowych w całkowicie nowe, obce miejsce wymaga wielkiej odwagi, ale i wiążę się z ogromnym ryzykiem. Pracownik zmagający się na co dzień z takimi trudnościami nie może w pełni skoncentrować się na pracy. Jako specjaliści chcemy oszczędzić Wam trudności wynikających z zatrudnienia i utrzymania cudzoziemców ze względu na barierę prawną i językową.

Naszą misją jest kompleksowa pomoc cudzoziemcom w przystosowaniu do nowych realiów tak, aby w Polsce nie czuli się wyobcowani i pozostawieni sami sobie. Przede wszystkim związane jest to z łamaniem barier między różnymi systemami prawnymi, jakie funkcjonują w ojczystym kraju cudzoziemca i do których jest on „od dziecka” przyzwyczajony oraz innymi, panującymi w kraju do którego właśnie przybył. Pomagamy cudzoziemcom zalegalizować pobyt w Polsce oraz zapewniamy im pełną obsługę prawną.

Zatrudnienie we własnej firmie cudzoziemca wiąże się z wieloma problemami, chociażby kompetencyjnymi. Flavos pomoże Wam przeszkolić oraz przystosować pracownika do jego nowego miejsca pracy.