Szkolenie pracowników

Szkolenia i ciągły rozwój pracowników to temat często marginalizowany przez pracodawców. Nasze szkolenia to program pomagający pracownikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w celu poprawy wydajności ich bieżących bądź przyszłych obowiązków. Dlaczego potrzebujesz szkoleń pracowników. Odpowiednie szkolenia pomagają utrzymać właściwych pracowników, a tym zwiększyć zyski. Walka z konkurencją o wartościowych pracowników jest niepewna i znacznie droższa niż zapewnienie im własnych pakietów szkoleń. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zwiększa ich zadowolenie oraz wydajność, a także obniża chęć do zmiany miejsca pracy. Duża rotacja pracowników jest niestety zjawiskiem częstym, a tym samym nieporządanym w żadnym przedsiębiorstwie, ponieważ ma to duży wpływ na wydajność pracy, a to generuje czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika. Stąd należy wiedzieć, jak zatrzymać przy sobie cennego pracownika.

PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększ jakość wykonanej przez cudzoziemców pracy.

SKUTECZNOŚĆ

Więcej czasu i wysiłku poświęca się, gdy pracownicy nie są odpowiednio.

KOSZT

Uniknij strat poniesionych w wyniku błędów niewykwalifikowanych pracowników.
Oferta Flavos skierowana jest zarówno do przedsiębiorców chcących zatrudnić cudzoziemców, indywidualnych osób chcących przenieść się do Polski oraz obsługa zagranicznych spółek.
Siedzibą główną Flavos jest Legnica, lecz nasi prawnicy podróżują po całej Polsce. Zadzwoń i zapytaj kiedy będziemy w Twoim mieście.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!